onsdag 27 april 2016

Vilka vapen är farligast?

Det pratas ofta om att man vill förbjuda särskilt farliga vapen.
Bland annat Så driver Peter Thorsell som är chef för vapentillstånds enheten det resonemanget i ett flertal olika Debattartiklar, och intervjuver. Exempelvis DN http://www.dn.se/debatt/vi-behover-inte-fler-vapen-med-hog-eldkraft/
Även regeringen, läs Anders Ygeman, är för ett förbud mot särskilt farliga vapen.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/ett-steg-narmare-nytt-europeiskt-vapendirektiv/ Där skriver man:

"Sveriges ståndpunkt är fortsatt att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll, men att det krävs en tydligare definition av vilka dessa är."

Så vad är särskilt farliga vapen och hur definieras dessa?
Det finns idag ingen speciellt definition som beskriver ett eldhandvapens farlighet. Det finns ingen måttstock, ingen enhet att räkna farligheten i.

Man skulle kunna tänka sig att ju grövre kaliber ett vapen har, desto farligare är det. Exempelvis ett jaktgevär i kaliber .308 (7.62mm) skulle då vara farligare än ett jaktevär i kaliber .223 (5.56 mm) Kaliber är (lite förenklat) ett mått på hur stor kulan är. Och det låter ju rimligt att större och tyngre kulor är farligare än små kulor.

Ett annat mått Skulle kunna tänkas vara eldhastigheten. Ju fortare man kan skjuta med vapnet, desto farligare är det. Kan man skjuta 10 kulor på 10 sekunder, eller 10 kulor på 2 sekunder.

Det tredje skulle kunna vara hur många kulor/patroner som vapnet kan laddas med i taget. Exempelvis skulle ett vapen med ett magasin med 30 skott, då vara farligare än ett vapen med bara 5 skott i magasinet.

Ett vapens Ergonomi är också en aspekt som dyker upp ofta som mer farlig än någon annan. Tex menar Polismyndigheten att pistolgrepp på semiautomatiska vapen möjliggör skytte från höften. Kolvar som är anpassningsbara i längd med enkelt handgrepp kallas ibland vikbara kolvar skulle också kunna vara mer farligt.

Ett vapens möjlighet att fästa tillbehör, såsom lampor, eller andra tillbehör är också något som förekommer i debatter om att göra ett vapen extra farligt.

Eller det kanske är en kombination av dessa? Och det rent av kanske finns fler aspekter. Fler saker som gör vapnet farligare än ett annat.

Det intressanta är dock att de som gärna pratar om vapens farlighet inte gärna definierar hur dom mäter farligheten. Vi kan inte från Thorsells artikel utläsa med vilken måttstock han mäter farligheten. Låt oss därför direkt kasta oss över myt nummer ett. Att vapen kan vara olika farliga, i en stigande skala, med vissa vapen som inte är farliga, till andra vapen som är jättefarliga.

Det handlar nämligen om var någonstans ett skott träffar. Alla eldhandvapen är dödligt farliga. Om en kula från ett elefant gevär träffar en person i huvudet, eller om det är en kula från ett gevär gjort för kråkjakt spelar ingen om helst roll. Skottets placering är den avgörande faktorn. Det finns dock en del som talar för myten om att vissa vapen är farligare än andra och det är den indelning i klasser som vi delar in jaktvapen i. För högvilt har vi klass 1 vapen. Alltså älgstudsare som det kallas i folkmun. Sedan har vi en fallande skala ner till klass 4, där vapnet i princip får användas att jaga råtta och kråka med. Det avgörande för vilken klass man hamnar i är kulans vikt och hastighet. Betyder då det att en klass 4 studsare för kråkjakt inte kan döda en älg? Klart den kan! Men det skulle kunna vara väldigt plågsamt för älgen och därmed oetiskt.
Ett vapens farlighet handlar inte om hur snabbt ett djur dör. Det är lika farligt för en älg att bli skjuten med en klass två bössa (för rådjur ungefär) som en klass 1 bössa. Älgen riskerar att dö om den träffas. Men vi kan ändå vara överens om att en klass 1 bössa genererar mer skada, och har potential att snabbare avsluta älgens liv.

Man tittade just på hur farlig kalibern var i en studie i australien och nya zeeland. http://www.gunpolicy.org/documents/5561-22-calibre-rabbit-rifles-kill-more-people-than-any-other/file

Där kom man fram till att kaliber 22 (alltså en av de minsta kalibrarna) var ansvarigt för flest dödsfall.

Eldhastigheten som farlighet. Ja. Vi har ju i princip redan täckt lite av det hela med första punkten. Om en person skjuter 30 skott riktigt fort, eller bara ett som träffar, så är det i princip lika farligt. Man måste känna till att ju fortare man avfyrar ett vapen, desto mindre riktade blir skotten. Och ju mindre chans till träff, ju mindre chans till skada.

Antalet patroner ett vapen kan ha i sitt magasin är också ett argument. problemen här är många. Men grundargumentet bygger på en föreställning att byta magasin är något som tar tid från skytten. Tiden är dock minimal. En duktig sportskytt byter magasin och skjuter igen på under en sekund. i USA hade man förbud mot magasin med mer kapacitet än 10 skott på federal nivå. Inte längre. Man kunde inte hitta några speciella argument som försvarade förbudet. under en del av skolskjutningarna som skedde i USA hade förövarna stora mängder med magasin. De hade gott om tid att ladda om. Avsaknaden av stora magasin var inget hinder för sådana hemska handlingar. 

Den andra myten är att militära vapen. Eller vapen som liknar militära vapen är farligare än vapen som ser ut som traditionella jaktvapen. Uttryckligen att vapen konstruerade för strid är farligare.

Vad är ett vapen som är konstruerat för strid? Vad särskiljer det från ett jaktvapen?

För att svara på detta börjar vi väl med jaktvapen. De flesta jaktvapen idag baseras på en repetermekanism som togs fram av mauser i lustet av 1800 talet. mauser 98 (1898) är den i särklass vanligaste och mest klassiska konstruktionen när det gäller jaktvapen. Denna typ av vapen används fortfarande av militära styrkor, och är fortfarande en mekanism utvecklad för stridsbruk. Idag förekommer den främst i olika gevär som används av militära prickskyttar. Denna mekanism var creme de la creme inom militära kretsar ända in på 1940 talet. (Man kan fråga sig om denna dåtida teknologiska stridsmekanism var förbjuden för jägare under samma tid? svar nej)


Så kontentan är alltså att alla jaktvapen bygger på vapen utvecklade för strid? I princip ja. Men vad är skillnaden då

Jo. Skillnaden är den att med tiden har restriktioner införts för militära ändamål. tex så är expanderande kulor, det som i vissa kretsar kallas dum-dum kulor utryckligen förbjudna i militära sammanhang, medan de i jaktsammanhang är tvärt om. icke expanderande kulor är inte tillåtna förutom i vissa speciella fall då man jagar fågel (Man vill då inte förstöra allt kött på fågeln, så en expanderande kula går inte att använda). Jaktvapen har alltså gått åt ett håll, där man uttryckligen tillverkar och designar vapnet med syfte att döda. Döda så fort och smärtfritt som möjligt.

Ett sådant designkrav finns inte för militära vapen. Faktum är att det i många fall helt kvittar om en fiende soldat bara blir sårad. I de flesta fall är detta det önskvärda scenariot. Bland annat för att det krävs minst en man till att ta hand om en sårad soldat. man slår alltså 2 eller 3 flugor i en smäll genom att inte ha ihjäl fienden.

Kort sagt. Jaktvapen är uttryckligen gjorda för att döda. militära vapen är det inte. Låter kanske konstigt, men så är det.

Ett till bevis för detta är om man ser på de kalibrar som är vanliga inom militära vapen idag. På 1950-60 talet kom M-16 och var en liten revolution. Vapnet vägde lite. Var gjort av aluminium och glasfiber till viss del. men använde en mycket mindre kaliber än vapnena som använts innom koreakriget och andra världskriget. man valde en kaliber som i sverige klassas som klass 2. En kaliber med vilken det största djur man får jaga med är djur med en vikt på 20 kg. Alltså rådjur. I sverige kom sedan AK5 som är den nuvarande karbinen i försvaret och den har samma kaliber. 5.56 Nato. En kaliber för rådjur.

Bland Jägare och sportskyttar finns idag väldigt lite förståelse för argumenten att militära karbiner skulle vara farligare än jaktvapen på något sätt.

Däremot finns inte ett behov inom jakt för automateld. Alltså att under väldigt kort tid avfyra en stor mängd ammunition mot ett mål. Det behovet finns i det militära där det främst används för att tvinga fienden att huka sig, och hålla kvar fienden på en plats. Så kallad suppressive fire.

Så vad är kontentan på hela detta inlägg? jo, att prata om ett vapen som farligare än andra vapen är inte enkelt. Det är väldigt svårt. Det finns vapen som inte är lämpliga för vissa ändamål. Men alla vapen är farliga, och det går att döda och skada människor med alla vapen. Ett av de vanligaste vapnen som folk dör av idag i civila sammanhang är kniven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar