fredag 29 april 2016

Vikten av stränga vapenregler

De allra flesta vapenägare här hemma, mig inkluderat, är överens om att en modell som i USA, där vapenägande är en rättighet, inte är önskvärd.

Sverige har rätt stränga krav på vapeninnehav. Om vi jämför med många andra länder i EU så har vi i Sverige krav på alla vapenägare att de ska ha ett godkänt vapenskåp. För att ens få en licensansökan beviljad ska du i din ansökan uppge vilket skåp du har, Märke och modell, samt om det uppfyller Svensk Standard (SS 3492) som är den standard som gäller efter 2010. (innan 2010 var det också krav på skåp, men standarden har höjts).

Vi har i Sverige inte heller haft undantag, som exempelvis Danmark där det rådde 18års gräns för hagelgevär, men inget licenskrav. Det medförde att man kunde åka till Danmark och köpa hagelgevär relativt enkelt. Något som antagligen låg bakom att det ett tag var rätt populärt i kriminella kretsar med avsågade hagelgevär.

Andra Europeiska länder har fortfarande idag låga krav, eller i princip inga för vapen, som i Sverige kräver en licens.

Så hårdare vapenlagar leder till färre brott med vapen skulle man kunna tänka.
Och det stämmer nog på sätt och vis. Förvaringskravet med säkerhetsskåpen hindrar ju i vissa fall inbrottstjuvar att komma över vapen. (fast kriminella har andra kanaler för vapen, och är föga intresserade av jaktvapen. Något som blir uppenbart när man tittar på antal inbrott där vapenskåpet stjäls för att sedan hittas, dumpat i skogen, med vapnen kvar i. Anledningen till att vapenskåp stjäls är vetskapen om att andra värdeföremål kan tänkas vara inlåsta i skåpet.) Däremot förhindrar det andra familjemedlemmar, barn exempelvis, att skada sig, eller andra. Det torde vara få vapenägare som ser kravet på vapenskåp som problematiskt.

Däremot. vad debatten om strängare vapenlagstiftning nu handlar om är något annat. det handlar om att förbjuda vissa typer av vapen helt. Och göra lagligt innehav omöjligt, ens med licens. Det handlar främst om B7 vapen. Så kallade semiautomatiska vapen som liknar militära vapen. Eller som man nu förtiden kallar det. Särskilt farliga vapen.
När EU kommissionen fick kritik för att B7 kategorin var för luddig, och att man inte kunde införa bestämmelser på att förbjuda vapen på grund av utseende ändrade man formuleringarna något. Det betyder exact samma sak, och är lika luddigt.
Från att ha varit "vapen som liknar militära vapen", har man gått till "vapen främst konstruerade för strid". Och för att det ska framstå som mindre luddigt har man då lagt till texten "särskilt farliga vapen", Vapen med hög magasin kapacitet etc.

från tidningen svensk jakt kan man läsa vad S anser att man har riksdagsmandat att driva i EU i förbudsfrågan:

”För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, t.ex. helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt.” 

Om vi tittar på detta så ser vi att det i princip är det mycket kritiserade förslaget om att kategori B7 (semiautomatiska vapen som liknar militära helautomatiska vapen), tillsammans med förbudet mot kategori A (helautomatiska vapen), som återuppstår men klätt i andra ord.

När Det ursprungliga förslaget kom, påpekade en samlad jägarkår tillsammans med sportskyttarna att det var så luddigt att i princip alla semiautomatiska vapen riskerade att falla under den benämningen.

Nu är man där igen. För att ta ett exempel. i princip ALLA semiautomatiska jaktvapen som finns på marknaden kan förses med stora magasin. i princip ALLA semiautomatiska jaktvapen som finns på marknaden kan få en utformning "som är mer lämpad för strid än jakt". Detta eftersom ett vapens stock inte är ett licenspliktigt föremål (och skulle det vara det skulle det innebära licenskrav på alla leksaksgevär, luftgevär etc). De tekniska tillbehören man pratar om här är väldigt luddigt, men i princip är det så att militära, och sportskyttevapen, är byggda på ett sådant sätt att det finns möjligheter att fästa tillbehör. Det kan vara allt från ett främre grepp på geväret, till rödpunktsikten, ficklampor etc.
Alla dessa tillbehör kan ju fästas på vilket vapen som helst med hjälp av gaffatejp.

Det andra i sammanhanget är att man vill förbjuda vapen som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terror attentat. Även detta är extremt brett. i detta spann ingår nämligen pistoler, Vanliga traditionella jaktvapen av repeterande typ, Helautomatiska K-pistar, Hagelgevär, Helautoamtiska karbiner, you name it. etc. Det ända som skulle snäva ner den listan lite, är om man skulle bestämma sig för en viss tidsepok, och geografisk spridning. Exempelvis terrorattentat mellan 2010-2020 i frankrike, skulle innebära att det är krigsmateriel i form av helautomatiska gevär av rysk typ. Samma tidsperiod och Norge, innebär pistoler i kaliber 9mm (glock 17) och semiautomatiska gevär av en typ som skulle kunna klassas som B4 (en vapentyp som inte alls diskuteras i Eus förslag). (ja, Ruger mini 14 bygger inte på den militära M14. Ruger mini 14 är speciellt framtaget för jakt)

men jag har redan skrivit om särskilt farliga vapen, och problematiken kring dessa. http://vapenmyter.blogspot.se/2016/04/vilka-vapen-ar-farligast.html

Tillbaka till ämnet. Tanken bakom att förbjuda vissa vapentyper för civilt innehav, är att skydda samhället och dess invånare. Man bör då ordentligt titta på hur stort problemet är, och vilken effekt man uppnår genom ett sådant förbud. och det har gjorts.

Det är nämligen så. Och detta är inte särskilt kontroversiellt faktiskt, att lagliga vapeninnehavare inte utgör ett större hot mot samhället. Speciellt inte om vi tittar på förekomsten av lagliga vapeninnehavara i brottsstatistiken.
Även BRÅ håller med mig på den punkten. Man behöver inte leta i deras statistik för att göra en tolkning av datat där som stödjer min position. BRÅ nämner det väldigt klart och tydligt här: https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2015-12-10-dodligt-vald-minskar-over-langre-tid-men-inslaget-av-illegala-skjutvapen-okar.html
I korthet säger BRÅ dessutom att våld med lagliga vapen minskar.

Legala vapeninnehavare begår inte några brott i någon större utsträckning. Vare sig med sina vapen eller på annat sätt. i snitt begås två vapenbrott per år i Sverige av personer som har licens på sina vapen. Om vi leker med tanken på att ALLA vapen i Sverige skulle bli förbjudna för privat innehav och bruk skulle vi alltså få bort 2 brott per år av en befolkning på nästan 10 miljoner, där runt 600 000 har vapenlicens.

Vi i stället ponerar att vi har 6 000 vapen, som skulle förbjudas med det nya vapendirektivet, så skulle vi alltså få en minskning av antalet vapenbrott i Sverige med 0,02. Vi skulle fortfarande ha runt 1,98 fall av vapenbrott med lagligt ägda vapen i Sverige.

Men det finns ändå ett stort tankefel i det ovan beskrivna. Bara för att man förbjuder en viss typ av vapen, så kommer inte antalet vapen nödvändigtvis sjunka. De som bedriver jakt och som plötsligt inte kan köpa ett semiautomatisk jaktvapen, kommer köpa ett repetervapen i stället. Det är inte för att ett vapen nödvändigtvis har en viss funktion som man väljer att begå ett brott med vapnet. De två personer i snitt i Sverige som begår brott med sina vapen kommer fortsätta med det. Det är nämligen ingen människa som står vid vapenskåpet och tänker, inte kan jag skjuta grannens djävla hund inte. jag har ju inget semiautomatiskt vapen. jag får väl lära mig att leva med hundfan.

men det finns ju som tur är forskning på detta området. Så ni behöver ju inte lita på vad en amatör som jag har att säga.

Följande artikel lades ut på DN:
http://www.dn.se/goda-nyheter/australien-farre-mord-med-tuffare-vapenlag/

Artikeln beskriver att morden i Australien har sjunkit, just för att man i Australien förbjöd kategori B7 vapen. Men forskarna är rätt överens på en punkt. Det finns ingen korrelation mellan mordfrekvens och vapenförbudet.

”no […] evidence of any significant impact of the legislative changes on firearm homicide rates.”
http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1359178916300258


Det finns också en Svensk forskare i ämmnet: Erik Lakomaa. han skrev så här till DN angående artikeln:"Hej. Jag läste din artikel om effekterna av vapenlagarna i Australien. Eftersom jag forskat på området (se ex http://euc.sagepub.com/…/20…/07/23/1477370814543155.abstract) och därför är tämligen väl insatt i forskningsläget, måste jag dock påpeka att de forskare som studerat frågan inte funnit någon sådan effekt som du gör. Forskarna fann istället ”no […] evidence of any significant impact of the legislative changes on firearm homicide rates.”
http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1359178916300258

Det är korrekt att mordfrekvensen i Australien (liksom i de flesta OECD-länder) gått ner sedan 90-talet. Dock kan den inte kopplas till vapenlagstiftningen (som ju inte är den enda faktor som kan påverka mordfrekvensen). När det gäller Australien är det för övrigt så att mordfrekvensen var som högst på 1960-talet och har minskat sedan dess.
Det forskarna funnit rörande Australien är konsistent med vad man funnit för andra länder, dvs att reglering av legala vapen inte påverkar brottslighet. Det beror på att legala vapen mycket sällan används i kriminella sammanhang. Kriminella använder istället huvudsakligen illegala vapen, oftast smuggelgods, som de kan få tag på även om legalt vapeninnehav är hårt reglerat (eller som i en del länder förbjudet).
De mest kända studierna på området, Kates och Mauser (2004), Wellford & al (2004), Killias 2001, Kleck 1997 (alla är exempelvis citerade av EU-kommissionens utvärdering av vapendirektivet 2014 – där också jag medverkade som expert) visar också på just detta.
Mauser finner exempelvis (s 665) att: ”There is no evidence anywhere to show that reducing the availability of firearms in general likewise reduces their availability to persons with criminal intent, or that persons with criminal intent would not be able to arm themselves under any set of general restrictions on firearms”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar