söndag 12 juni 2016

Svensk lagstiftning och Genval förslaget. Del 1

I EU nämnden bedyrade Ygeman att nuvarande förslag inte påverkade svensk lagstiftning.

Jag har läst igenom vapendirektivet så som det Ygeman röstade på i ministerrådet och kan konstatera att på rätt många punkter skiljer sig den texten från svensk lagstiftning. I denna post visar jag på utökningen av 5års licenser, och utökningen av licensbelagda delar. Samt visar på hur även svenska klädbutiker måste rensa i sina lager om det går igenom.


Här är en punk i svensk lag som påverkas om ministerrådets framröstade förslag på vapendirektiv går igenom i nuvarande form.

6 a § Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.
   Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

Denna paragraf måste utökas att innefatta semiautomatiska gevär med kapacitet för att avfyra mer än 11 skott. (egentligen samtliga magasinförsedda semiautomater).
Anledningen är följande: (sid 5. Punkt 9 i vapendirektivförslaget från ministerrådet.)

Some semi-automatic firearms can easily be converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of such conversion
(...)
certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is high.
Therefore, semi-automatic firearms with a fixed loading device allowing to fire a high number of rounds, as well as semi-automatic firearm in combination with a removable loading device with a high number of rounds should be prohibited for civilian use. Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera att ovanstående är en sorts viljeyttring. På senare sidor förklaras det mer ingående.
Men i detalj så specificerar förslaget att Pistoler som kan utrustas med 20 skotts magasin, eller semiautomatiska Gevär som kan utrustas med 10skotts magasin ska tillhöra Kategori A. För kategori A gäller vissa speciella regler. Och en regel som gäller är 5 års licencer. sid 18 sista punkten 3d.
"Authorisations under this Article shall be reviewed periodically at intervals not exceeding five years."

Svensk vapenlag måste alltså förändras. Licens för semiatuomatiska Gevär för sportskytte måste alltså bli per fem år i taget.

Förutom  utökning av femårslicenser har vi utökning av licens/tillståndspliktiga delar.

Svensk vapenlag definierar vilka vapendelar för vilka det gäller tillstånd/licens.
3 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också
(..)
f) slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
(..)
Dessa är licenspliktiga vapendelar. Vi ser i EUs vapendirektiv att vi måste utöka ovanstående punkt "f" med magasin, och även patronbälten, till vilka jag återkommer.

Men det är inte det enda. vi måste utöka punkten med underbeslag.
Underbeslag är idag ofta simpla delar som sitter i ett gevärs stock. Det innehåller oftast en varbygel, som omger avtryckaren, och ett hål där magasinet förs in. Ibland är dom en del, som ovan och ibland är dom lite mer komplicerade som här:

Men i princip samma sak. På engelska heter denna del "Lower Reciver". Det finns alltså en "Upper Reciver" också. Det är den del som pipan sitter fast i, och på svenska heter den för gevär "Låda".
Denna Lower reciver blir nu också licenspliktig. Vilket kanske ställer till det lite för alla de som specialiserar sig på att tillverka custom kolvar till vapen. (kolven är inte heller licenspliktig.). Ett annat problem är att underbeslaget skiljer sig inte från underbeslaget på ett airsoftgevär, eller även vissa leksaksgevär. Så när det blir licens på ett underbeslag, hur särskiljer man det från när det används till ett luftgevär eller till ett riktigt gevär? Det är samma problematik som kolven. om en kolv till ett gevär är licenspliktig innebär det problem eftersom det är en allmängiltig del som återfinns på leksaksgevär, luftgevär, replikor etc. lite som att införa tillståndsplikt på "avtryckare".

Denna del i vapendirektivet är den som definierar vilka delar som blir licensbelagda. (sid 9)

1b. For the purposes of this Directive, "essential component" means (...) the barrel, (...), frame, the receiver, including both upper and lower receivers, where appropriate, slide, (...) cylinder, bolt or breech block (...)which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.

Förutom dessa delar som man benämner "Essential Components", och som motsvarar Svenskans "Vital Vapendel" belägger man också magasin med tillstånd.
 Från sid 5, punkt nio igen:
Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera också att man förbjuder inte bara magasin. utan även patronbälten för kulsprutor. Dessa bälten är vanligt förekommande. Och finns bland annat att köpa som accessoarer i maskeradbutiker och affärer för punkare/goth/hårdrockare med mera. (med fejkade patroner, men bältet är äkta och alltså förbjudet att inneha med kommande lag.
Två olika klädbutiker i Sverige som säljer patronbälten.
Det är alltså äkta patronbälten.. Men patronerna i sig har ingen tändhatt, och inget krut. Bältet är alltså de som håller patronerna på plats och används av bandmatade tunga kulsprutor. (jag undviker korrekt terminologi här för att göra texten enkel att förstå)

Vissa magasin är till och med flyttade till kategori A i vapendirektivet. Alltså den förbjudna kategorin. Där även mentaltester krävs för innehav. sid 25:
9. Loading devices, apt to be fitted to centre fire semi-automatic or to repeating
firearms, with the following characteristics:
a) loading devices which can hold more than 20 rounds;
b) loading devices for long firearms which can hold more than 10 rounds


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar