tisdag 7 juni 2016

Ygemans Seger i förhandlingarna kring vapendirektivet.

Ygeman har försökt lugna svenska vapenägare i helgen genom att förklara att kommissionen har tagit hänsyn till Svenska krav och och undantag. Jakten räddad

"“Det blir tuffare regler för de farligaste vapnen men de legitima vapenägarna i
jakt- och sportskyttevärlden ska till stor del hållas skadelösa”

Det är dessvärre helt fel. Den texten som man kommit överens om är en total katastrof, och det är mycket anmärkningsvärt att Inrikesministern inte sett det själv. Kanske eftersom inrikesministern har anlitat expertis som är ökänd av svensk jägarkår och sportskyttar för sina egna påhittiga tolkningar av lagtexter.

EUs vapendirektiv har skapat mycket debatt bland jägare och sportskyttar. Men kanske inte så mycket i medier utanför dessa kretsar. Vapendirektivet har blivit kritiserat för att vara en hafsprodukt vars syfte är att stoppa terrorister som i Paris, men inför långtgående restriktioner på lagligt vapenägande. Kritiken har varit svidande från jägare och sportskyttar. Bland annat därför att vapendirektivet har i mångt och mycket varit riktat mot lagliga sportskyttar och jägare och deras vapen snarare än illegala ex-militära vapen som smugglas över gränserna.

Bland annat har ett av förslagen varit att klassificera semiautomatiska gevär så att de är samma klassning på dessa som på automatvapen. Det skulle då förbjuda semiautomatiska vapen för jakt och sportskytte. Vapendirektivets första utkast innehöll formuleringar som att semiatuomatiska vapen som liknade militära helautomatiska vapen skulle förbjudas, Men när politiker rätteligen kritiserade skrivelsen och menade att det var absurt att förbjuda vapen på hur dessa vapen ser ut, snarare än tekniska specifikationer vek sig till sist kommissionen och i GENVAL har ministrar nu kommit överens om en annan text.

Denna text menar Ygeman räddar den svenska jakten och sportskyttet. Han har fel. Hans tolkning av texten stämmer inte överens med vad som står ordagrant, och som riskerar att bli Europeisk lag. Detta är vad som står:

Notera att det står tydligt och klart. under 7a och 7b.
Korta eller långa eldhandvapen (här menas då pistoler och gevär) som tillåter avfyrande av mer än 21 (för pistol) eller 10 (för gevär) skott utan omladdning, om ett magasin med mer än 20 respektive 10 patroner är en del av vapnet eller införs i vapnet.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att alla semiautomatiska vapen där det är möjligt att införa ett magasin med mer än 20 eller 10 skotts kapacitet tillhör kategori A.

Ett flertal länder har gjort denna tolkning, men en del jurister menar på att den tolkning jag framför är den juridiskt rätta. Att mena på med ovanstående att vapnet endast blir kategori A med ett sådant magasin infört är felaktigt. Vapnet blir kategori A om vapnet kan avfyra 21 skott med ett 20 skotts magasin. något alla löstagbart  magasinförsedda bössor och pistoler kommer kunna göra.

Kategori A är den kategorin med förbjudna vapen. Så även om det inte ens finns ett magasin till vapnet med den överskridna kapaciteten så ska vapnet förbjudas om det är Möjligt att vapnet kan avfyra fler än 21/11 skott med ett sådant magasin. Helt oavsett om ett sådant magasin finns i skyttens ägo, eller ens på marknaden.

Alla som någon gång hållit i ett modernt vapen tillverkat efter 1930 talet förstår att detta innebär förbud mot samtliga semiautomatiska vapen som existerar på marknaden då dessa är försedda med magasin, och kan förses med stora magasin.

Visserligen görs sen undantag för sportskyttar som underkastar sig mentaltester, och tillhör ett godkännt lokalt eller internationellt förbund att få äga semiautomatiska pistoler och gevär i fem år åt gången. Det innebär förändringar för samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. När det gäller kpist-skyttet kommer det inte tillåtas. skytten får tillhöra ett nationellt förbund, men vapnet som ansöks på måste användas i internationella grenar. det svenska k-pist skyttet bedrivs under SvSSF, som tillhör det internationella ISSF. Men det är bara lokalt i sverige som k-pist med m45 (en svensk k-pist) bedrivs. EUs vapendirektiv såsom det ser ut sen den 6juni förbjuder alltså k-pistskytte.

Det innebär förändringar för nästan samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. I Aftonbladet debatt har inrikesministern en punktlista med de svenska förhandlingssegrarna. Bara 3 av de 6 punkterna Ygeman staplar upp stämmer.
  • Tidsbegränsningen utökas till att även omfatta semiautomatiska gevär. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Obligatoriska läkarundersökningar och mentaltester av Sveriges samtliga pistol och semi-automat gevär och k-pist skyttar. I storleksordningen 85 000 personer berörs. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen, men endast för medlemmar av IPSC. K-pistskyttarna kan inte fortsätta.

Men de 100 000 semiautomatiska gevär som återfinns hos jägarna i Sverige blir förbjudna att inneha för jakt med det nuvarande direktivet.

När Ygeman försöker lugna svenska vapenägare ännu en gång, så visar han bara ännu tydligare vilket komplett hafsverk vapendirektivet är. Det är otydligt och svårtolkat och innebär långtgående förbud. Det visar också vilken dålig kompetens i vapenfrågor hans förhandlare och experter i EU besitter.

Sveriges jägare och sportskyttar kan inte känna sig lugnade av detta besked. Däremot välkomnar vi Ygemans inbjudan till ett möte för att diskutera dessa frågor. Ett möte Ygeman menar att han ska bjuda in till efter att EU direktivet fått kraft. Vi uppmanar däremot inrikesministern att tidigarehålla ett sådant möte. Annars riskerar vi att mötet snarare är en begravningsceremoni över den svenska sportskytterörelsen och den moderna jakten, snarare än ett möte om hur vi tillsammans ska utvecklas i framtidens skytterörelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar