lördag 4 juni 2016

Hur Kommissionens förslag påverkar sportskyttet.

Inrikesminister Ygeman svarade äntligen Pia på hennes öppna fråga. Det tog ett bra tag. men efter att Ygeman haft de sista förhandlingarna om vapendirektivet, och haft möte med EU nämnden tog han tag i pennan och författade detta svaret.

http://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten

Och det publicerades i Aftonbladet också:

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22940627.ab

En av grundpelarna i förhandlingarna med EU kring vapendirektivet är att det inte skulle drabba enskilda jägare och sportskyttar. Riksdagen var i sitt beslut även tydlig med att eventuella regleringar gällande vapentyper inte får vara ”onödigt betungande för enskilda”

Vad man landat i är i korthet ett förbud mot magasin men inte mot vapnen.

Magasin för pistol får max ha 20 patroners kapacitet. Och magasin för gevär får max ha 10 patroners kapacitet. Alla typer av gevär, även manuellt repeterande gevär.
Detta påverkar Dynamiska skyttes följande grenar.

Öppen division i Pistol
Semi-Auto Open divisionen i gevär
Semi-auto standard divisionen i gevär
Manual Action Open divisionen i gevär
Manual Action Standard divisionen i gevär

Kvar för gevär blir endast  "manual action standard 10" divisionen. som förblir opåverkad och kan fortsättas att bedrivas. Notera att den divisionen är för Manuellt repeterande gevär och inte semiautomatiska gevär. Samtliga semiautomatiska gevärs divisioner påverkas kraftigt av förslaget.

När det gäller pistol påverkas endast en division av 5. De som inte påverkas är Production(tjänstedivision), Standard, Revolver, och Classic. Det finns en risk att vissa Standardskyttar kan komma att begränsas, men inte i stort då få mag i standard tar mer än 20 och passar inom de dimensioner som vapen och magasin ska passa inom.
Det som kallas Skyttets Formel 1 gren, den öppna divisionen och som är skyttets Creme-de-la creme begränsas då inom EU på ett sätt som gör att det internationellt inte är någon större ide att försöka tävla.

Vissa undantag från reglerna kring detta kan göras, och är beskrivna i detalj. Dessa är de de undantag Inrikesministern menar på räddar skyttet.Jag listar endast de saker som blir nya för oss skyttar i IPSC
  1.  Läkarundersökning och mental utvärdering.
  2. Att man TÄVLAR i grenar godkända av ISSF
    Svenska Skyttesportförbundet (för oss i Sverige) )
  3. Att vapnet är nödvändigt för en av disciplinerna i ISSF
  4. Och att licensen blir 5årig. 
Läkarundersökningar och mentaltester. jag har ofta undrat varför man måste vara fysiskt frisk för att ha vapen. En stor handikappidrott är vad skytte är. Bodil Valero i Miljöpartiet hade också lagt ett liknande förslag där hon uttryckte det som att det kunde vara lämpligt med samma krav som för Hemvärnet. Hon nämde också syntest. Helt groteskt. Hemvärnets läkarundersökning är för att säkerställa att du är i stridbart skick. Finns inte en skytt i rullstol som skulle kunna passera. Syntestet är också horribelt, då det till och med finns blinda skidskyttar med audiosikten i paralympics.

I sverige har vi aldrig haft krav på att man ska Tävla för at ha sportskyttevapen. Så länge man tränar och skjuter i sin klubb så får man göra det för skojs skull. Själva kravet på att man tävlar aktivt är kanske självklart för de som inte sysslar med skytte, men fundera på vad det skulle innebära att du måste tävla i löpning för att köpa joggingskor. Skytte är för många en avkoppling och paus, och en fritidsaktivitet, snarare än att man flänger land och rike runt på tävling.
De flesta klubbar har vissa tävlingskrav på sina medlemmar, men att ha det i lagtext känns lite värre. För med 5års licenser så får du inte ta en paus. Tävlar du för lite innan du förnyar den (du får barn, eller jobbar mycket utomlands) så blir du av med licensen och får börja på noll igen. Något en jägare aldrig behöver fundera över.

Att vara ansluten till ISSF.

Detta är synneligen konstigt ISSF är International Sport Shooting Federation. I Sverige är det "Svenska skyttesportförbundet" som är anslutet till ISSF. 
I dokumentet Nämns ISSF, och endast ISSF. 

I Sverige har vi 8 stycken skytteförbund där SvSF (Svenska Skyttesportförbundet är ett av dessa).

I Princip är det bara IPSC som bedriver skytte med semiautomatiska sportskyttevapen. 

Det undantaget som har förhandlats fram så framgångsrikt *host* är alltså ett undantag som inte gäller för dynamiskt skytte. Det gäller för endast ett av 8 förbunds verksamhet.

Jag kan förstå att en inrikesminister, som inte haft tid att riktigt prata så mycket med de olika förbunden och sätta sig in i deras verksamhet, har låtit detta förhandlas av experter. Experter som P Thorsell som måste ha gnuggat händerna i förtjusning att endast låta ett av 8 skytteförbund få ett undantag. Visserligen så ingår k-pistskyttet under det förbundet. Men det är en rätt tynande skyttegren. Den stora växande grenen av skytte den är det annorlunda med.

Visserligen blir inte magasin licenspliktig vapendel, men på andra håll i texten kan man utläsa att om en skytt äger för stora magasin förlorar han sin licens.. Så Ygeman, ska vi söka ersättning för våra magasin nu? eller förväntas vi bara slänga dom?

Så. Vad som händer är alltså att vi sportskyttar, till skillnad från jägarna, påverkas av förslaget. bland annat med motivering "Breivik" av Ygeman på twitter. En galning som hade jaktlicens på ett jaktgevär. Så som vanligt, stigmatiseras sportskyttet, medan jakten fortsätter som vanligt. jag vill inte driva en kil mellan jakt och sportskytte nu, och är medveten om det fantastiska stöd som jaktsverige givit oss sportskyttar i detta, men år efter år ser jag indragningar i sportverksamheten, fem års licenser, etc etc etc.

Så, för att snabbt sammanfatta Ygemans förhandling.
De undantagen man förhandlat fram gäller endast för k-pist skyttet. Semiautomatiska gevär i IPSCs regi är inte med i undantaget.

Det blev bara onödigt betungande för den snabbast växande skyttesporten i Sverige. En skyttesport med nästan tredubbelt så många utövare som det finns i skidskytte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar