fredag 3 juni 2016

Moralpaniken i Sportskyttefrågan

P Thorsells motstånd mot dynamiskt sportskytte kanske inte syns tydligt för de som inte sysslar med sportskytte.
Men för sportskyttar är det ett välkänt fenomen. Hans DN debatt artiklar (ja de är i plural) mot sporten, som fick mothugg från bland annat hans egna kollegor i polismyndigheten är välkända för oss sportskyttar.

Men P Thorsell har som ansvarig för vapenlicencer på polismyndigheten inte bara pysslat med DN debatt artiklar. han har även varit rätt aktiv i EUs vapendirektiv, och ställt upp och bland annat försvarat det i en TV debatt.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/traffar-eu-s-vapendirektiv-ratt

"De vapen som kanske på ett tydligare sätt kommer att träffas det är ju dom halvautomatiska gevär för målskjutning, men än så länge är det väldigt få i Sverige. Vi har i storleksordningen 1500 tillstånd på dessa skjutvapen och här skulle jag också vilja tillägga att vi har redan idag i våran svenska lagstiftning en otydlighet som är större, skulle jag vilja säga, än vad vapendirektivet anger när man skriver, Jo alltså hehe, jag ser att man ruskar på huvudet här, men i vapenlagen står det att ett skjutvapen skall vara lämpligt för sitt ändamål, och det här har vi då i vissa fall använt som grund för avslag. Det har varit flera domstolsprocesser om det här och rättspraxis varierar, så att vi har ett osäkert rättsläge i dom här delarna redan idag, så är det tveklöst"

Så sade P Thorsell i ett tv inslag om EU kommissionens vapendirektiv i vintras.

Ja, vapendirektivet är klarare. Vapendirektivet förbjuder uttryckligen. Något som inte görs i Svensk lag. men sen har P Thorsell fel på varje punkt.
Just argumentet om det osäkra rättsläget har många gånger anförts av just P Thorsell.

Ett stort antal domar har avhandlats och jag känner till 19 stycken, där polisen vunnit en och förlorat 18. Den man vann vann man för att personen inte tillhörde en auktoriserad skytteförening. inte för att B7 vapen är olämpliga som målskyttevapen som P Thorsell försöker göra gällande.

Vad Polismyndigheten hänger upp sig på med så kallade B7 vapen (militärliknande semiautomatiska gevär) är följande paragraf i vapenlagen.
"5 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.
   Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt. Lag (2000:147)."


Det intressanta i det hela är när P Thorsell säger att vi har en otydlighet här. Faktum är att vi inte har en otydlighet. Vapnet skall vara lämpat för ändamålet. Det blir ytterst svårt att argumentera för att B7 vapen inte är lämpade för ändamålet. Så vad är ändamålet? Ändamålet är målskjutning. När man ansöker om licens anger man vilket skytteförbund man tillhör och vilken typ av målskytte vapnet skall användas för. Det dynamiska sportskytteförbundet är ett auktoriserat förbund. Det innebär att Rikspolisen har gjort bedömningen att skytteverksamheten som bedrivs i det dynamiska sportskytteförbundet är av sådan art att man godkänner förbundets aktivitetsintyg som grund för licensprövning.
Hur P Thorsell kan stå och säga att vapnet inte är lämpat för det ändamålet tillståndet avser, är alltså egentligen helt ofattbart. Och det är därför P Thorsell och polismyndigheten förlorar i domstol gång på gång. (som här: https://drive.google.com/file/d/0B5oG54wpSaouNGNHNkpTSDVCMXM/view)
Vad man försöker påskina är egentligen inte att vapnet inte är lämpat för dynamiskt sportskytte, utan att dynamiskt sportskytte inte är en lämplig form av målskytte. Och det är en helt annan femma! och det är det vi ser i de tidningsartiklar där P Thorsell kallar dynamiskt skytte med att "leka krig" bland annat.

När det gäller den biten är vapenlagen väldigt klar också. Det är polismyndigheten som auktoriserar sportskytteförbunden sedan 2014.
"17 § En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.
   Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895)
".

Det är helt klart så att RPS har auktoriserat dynamiskt sportskytte. Det gjordes innan denna lag trädde i kraft, när polismyndigheten inte ens hade en skyldighet att auktorisera förbundet och dess verksamhet.

Det påstådda "osäkra rättsläget" är också en sak som JO givit polisen kritik för. Erik Lakomaa skriver i dagens Juridik:
http://www.dagensjuridik.se/2014/09/inte-latt-att-forsta-polisens-handlaggningstider

"RPS anför även som en förklaring det ”osäkra rättsläget” kring halvautomatiska kulgevär för dynamiskt sportskytte. Vad detta innebär att är att Kammarrätten gick på sökandes linje, varpå polisen överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd."

"Det skulle normalt tolkas som att rättsläget inte alls är osäkert. Vad det handlar om är att RPS inte velat acceptera att domstol slagit fast att polismyndigheter behöver lagstöd för att kunna neka licenser (när detta skrivs finns uppgifter om att myndigheterna slutligen valt att följa Kammarrättsdomen och utfärda sådana licenser)."

"Det kan parentetiskt noteras att Rikspolisstyrelsen i rapporten kallar de vapen som används inom dynamiskt sportskytte för ”kraftfulla”. Detta bör närmast ses som en indikation på att myndigheten inte har erforderliga vapentekniska kunskaper eftersom dessa vapen enligt gängse definitioner är mindre kraftfulla än exempelvis de gevär som traditionellt används för 300 m-banskytte liksom de flesta jaktvapen."

Nu i dagarna har vi en ny person på polismyndigheten. Maria. Varför Thorsell är borta vet jag inte. Man kan spekulera att han jobbar så mycket med arbetet i Bryssel att han behövt en vikarie. Eller så kanske han är petad. men helt oavsett så fortsätter cirkusen 2016-06-03 med följande inslag i SVT:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-vapenlag-splittrar-sportskyttar-och-polisen

Så här säger Maria till SVT
"– Polismyndigheten har gjort bedömningen att de mest kraftfulla halvautomatiska kulgevären inte ska tillåtas för enskilt bruk, säger Maria Thulin, verksamhetsansvarig för vapenfrågor på Polismyndigheten."

Och sedan när är det Polisen som avgör sådant utan lagstöd? Så sent som 2014  röstade Sveriges riksdag nej till just ett sådant förbud mot just dessa vapen och denna sporten.

Så sent som i December 2015 angav försvarsmakten i ett remissvar att det innebär men för Sverige om sportskytte med sådana här vapen begränsas av en ny EU lag. Det enda remissvaret angående EUs nya vapendirektiv som var positivt var polismyndighetens. Och vem skrev under polismyndighetens remissvar? Jo P Thorsell. Samme person som i EUs expertgrupp varit med och arbetet fram EUs nya vapendirektiv. Och vem hamnade i Sveriges förhandlingsgrupp i ministerrådet angående vapendirektivet? Jo P Thorsell.

Vi har alltså en Tjänsteman drabbad av moralpanik, över vapen han kanske sett i Rambo filmer under sin uppväxt, som driver en egen agenda. I botten ligger att P Thorsell tycker att Dynamiskt skytte är att "leka krig". (vilket är långt ifrån, men som jag får be att återkomma till en annan gång).  Han glömmer lätt att nästan allt målskytte bygger på samma grund och utvecklas med historien. på 30talet var sportskytte med gevär på 10 ringad tavla en direkt parallell av första världskrigets statiska skyttegravskrig. Skidskytte kan man dra en direkt parallell till finska vinterkriget med dess moment av förflyttning och "överfall". (trots att skidskyttets anor är längre bort än så) Dynamiskt sportskytte är på samma sätt en modern skyttesport (nåja fyller 40 år i år) med skytte under pågående förflyttning. Både Polisen och Försvarsmakten bedriver SM i denna skyttesport sedan några år tillbaka.

Det är inget konstigt, eller farligare med dynamiskt skytte, eller "statiskt" skytte. Men det ligger en illa dold moralpanik bakom försöken att begränsa sportskyttet till "traditionellt målskytte" (en term som förekommer hos P Thorsell ofta)

Det är inget nytt egentligen. jag drar mig till minnes moralpaniken på slutet av 80 talet mot kaststjärnor. Särskilt farliga föremål som måste begränsas. Visst, en massa karate och ninjafilmer var i ropet då, men att kaststjärnor skulle vara farligare än en kastad gatsten, och att om vi inte förbjuder kaststjärnor och karatepinnar så kommer mängden ninjamord i storstäderna dra i höjden.

Jag säger inte att det var fel att förbjuda kaststjärnor. Men jag undrar om någon på allvar idag tror att vi verkligen räddade liv genom att förbjuda dom? Eller om vi egentligen inte bara retade upp en massa finniga tonåringar som med plåtsax tillverkade sina egna kaststjärnor i smyg i skolans slöjdsalar. Tål att funderas på!?

Så när BRÅ, och alla experter i Sverige säger att de vapen som används är Militära karbiner, som är insmugglade från öst, och inte några sportskyttevapen, så bör man dra öronen åt sig och fundera på om ett förbud verkligen är förankrat i verkligheten, eller i moralpanikens dimmiga riskbedömningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar