måndag 16 maj 2016

Felaktiga påståenden i EU del 1

Jag passade på att ögna igenom EU Kommissionens utvärderingen av vapendirektivet. Egentligen höll jag på att skriva om de olika indelningarna av klasser, och hur det kommer sig att Browning Bar är en B4 medan en AR-15 är en B7. Men mitt öga fastnade för en liten fotnot, och så följde jag den upp i dokumentet. Detta är från sid 49.

"Some semi-automatic  firearms can  be  transformed  into  automatic  firearms  and  thus represent a real threat to security 134 , as stated by representatives from 2 MS (FI, SE), with the process of conversion being straightforward in some cases, like that of a Glock semi-automatic pistol.135 
The same happens for certain semi-automatic rifles, with online demonstrations to convert from semi-automatic to automatic in roughly one minute.136 
 Conversion  kits  to  transform  semi-automatic  weapons  into  automatic  weapons  quickly  and easily and the knowledge on how to use these kits are now available and, if not properly managed,  risk  becoming  a  serious  security  concern.  Nonetheless,  no  specific  evidence  that converted semi-automatic weapons are used in crimes was collected during this study to further support this concern."

Jag tyckte att jag hade hört detta resonemang förut från de fall då svenska vapenägare i domstol överklagat sin nekade licensansökan. Fotnötterna som referenserna pekade på var särskilt intressanta.

"134 According to Finland: “The problem is that in the market there are semi-automatic firearms which through very minor modification can be converted to shoot automatic fire. There is no definition neither in the directive nor in the national legislation for defining when a semiautomatic firearm shall be deemed as automatic firearm due the possibility to convert it to shoot automatic fire.” This view is shared by Swedish law enforcement.
135 According to the US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), for a Glock semi-automatic pistol ‘conversion is fast and simple requiring no technical expertise. Conversion requires removal of the original polymer slide cover plate and replacing it with the conversion device, typically made of metal. By switching these plates, which takes less than 60 seconds, the conversion is complete. Conversion of a Glock pistol will result in a rate of fire of approximately 1200 rounds per minute. Source: https://www.atf.gov/firearms/faq/firearms-technology.html
136 https://www.youtube.com/watch?v=sQMruhGF4Fs
"

Första stycket är ju inte några konstigheter egentligen. Det är välkänt bland pistolskyttar bland annat att om man filar på delarna som har med avtryckaren att göra så kan vapnet ibland "spruta". Lite beroende på modell.
Detta är alltså inte ett önskat scenario. Det gör vapnet extremt osäkert och helt okontrollerat. Ofta handlar det om att man filar på avtrycket för att minska mängden kraft som måste appliceras på avtryckaren, och för att få ett renare och mer distinkt skott. Något som är viktigt för precisionen. Går man över en viss gräns så kommer man till slut till en punkt då små skakningar och annat får vapnet att gå, eller att hanen inte hakar upp längre. Det gör vapnet i princip livsfarligt, och att vapnet i princip kan gå av när du laddar, utan att du vill det.
En annan anledning till full auto kan vara om slagstiftet fastnat i en främre position så pass att tändhatten går av då patronen trycks in i kammaren av manteln. Extremt ovanligt, och livsfarligt eftersom vapnet då går av då du fäller fram manteln, oavsett om du rör avtryckaren eller ej. Dessutom, skulle tändhatten kunna detonera innan patronen var i säkerhet i pipan, varpå skytten skulle kunna skada sig själv allvarligt. Det mest troliga är att bara ett skott skulle gå av, sedan skulle vapnet inte kunna mata en ny patron då slagstiftet skulle hindra hylsbotten att glida upp längs mantelns bakre del.

Man kan fråga sig varför en jägare eller sportskytt skulle vilja förvandla sitt vapen till ett automatvapen. Som sportskytt finns inget att vinna. och inte som ägare heller. Vill man ha ett automatvapen för kriminella ändamål, så lär det ju vara rätt unikt att man ansöker om licens på ett semiautomatiskt vapen (som då blir spårbart till en) och sedan filar om det på ett sätt som dessutom gör att man riskerar sitt egna liv då man ska hantera det.

I fotnoten 134 så är det ju helt korrekt att det inte finns en definition av när ett vapen skall anses vara ett automatvapen för att det går att bygga om. För det är ju absurt!
Som exempel kan nämnas en av de första maskingevären av John Moses Browning. Han hade tidigare jobbat med bygel repetrar.
(Bilden föreställer en winchester bygelrepeter.) Vad Browning i princip gjorde var att fästa en främre plåt på pipan med ett gångjärn. Vid skott kom Krutgaserna att fälla plåten, som var kopplad med en länkarm till bygeln bakom avtryckaren, som då repeterade in ett nytt skott. Plåten drogs upp igen av en fjäder, som återförde bygeln till ursprungsposition. att i samma veva peta in avtryckaren igen är ett mindre problem i sammanhanget.
28 minuter in i denna dokumentärfilm om John Moses Browning (som tillhör världshistoriens kända vapenkonstruktörer )
https://youtu.be/qKpXynZMqSU finns en animering och bilder på prototypen, som senare ledde till potato digger. En tidig kulspruta.

Så eftersom detta skulle vara rätt enkelt för någon med lite mekaniska kunskaper, och svets för att fästa lite länkarmar och gångjärn skulle man kunna undra om någon anser det rimligt att då även kunna klassa bygelrepeterande western gevär som automatvapen. För det är det noten 134 egentligen handlar om. Att kunna klassa om ett vapen från en kategori till en annan beroende på om det går att bygga om det. Vitsen med det skulle då vara att kunna förbjuda allt innehav av vapen som går att bygga om från en funktionsprincip till en annan. Och eftersom jag ovan har visat att man kan bygga om en manuell bygelrepeter från mitten av 1800 talet till ett automatvapen, så innebär detta egentligen att allt. precis allt kan då klassas som automatvapen. och det är absurt.
 Det är absurt för att ingen söker licens på vapen för att bygga om dom. Speciellt inte när det finns en illegal marknad av automatvapen att tillgå.
Det skulle vara intressant att veta hur många lagligt ägda vapen polisen funnit i Finland och Sverige som har blivit ombyggda illegalt till automatvapen.

Tycker du jag drar resonemanget för långt? Bygelrepeter och automatvapen? Läs igen. There is no definition neither in the directive nor in the national legislation for defining when a semiautomatic firearm shall be deemed as automatic firearm due the possibility to convert it to shoot automatic fire. Det handlar inte om hur enkelt det skulle kunna vara. Man pratar om möjligheterna. Antagligen menar man underförstått enkelheten i att bygga om, men man nyttjar aldrig det ordvalet. Letar sig sådana här formuleringar sig sedan in i lagtextsförslag har man carte blanche att förbjuda vad som helst på luddiga grunder. Då räcker det med att någon handläggare tycker ett vapen ser farligare ut än ett annat och så är det ett nekande.

Nästa del i första meningen handlar om Glock pistoler. För de som inte vet, eller kan se framför sig delarna så är det alltså en bakre lite plast del, som illustreras på bilden av glada färger och logotyper. (de på bilden är fullt lagliga delar som inte på något sätt ändrar funktionen hos pistolen, utan endast ger den en färgklick)
En vapensmed vid namn Jorge A. Leon kom på att man kunde byta den delen, mot en del med lite mekanik, så kunde man få en helautomatisk Glockpistol. Han patenterade den. inte ens i USA går det att köpa den delen lagligt. Endast helautomatiska vapen och delar pre 1986 kan ägas. Allt efter det är det inte möjligt som privatperson att få tag på (på laglig väg).

I Sverige är nog Jorge A Leons del i sig inte en licenspliktig del, men så fort du sätter den i en Glockpistol har du förändrat ditt vapens funktion väsentligt och du bryter omedelbart mot vapenlagen. Och återigen. varför någon skulle vilja bygga om sitt sportskyttevapen till ett helt odugligt automatvapen är jag helt oförstående inför. För ja. En pistol är fullständigt okontrollerbar i helautomat. Risken att du skadar dig om du inte vet vad du håller på med är betydande.

Men då kommer vi till den sista punkten och det som jag hajade till på.  De ska vara väldigt lätt att bygga om AR-15 till helauto. Detta argument har flera gånger provats i domstol i Sverige. i Minst 18 fall. I fotnoten finns också en länk till en video. En video som är uppenbart helt felaktig. Vapnet han använder har många fler delar från en militär AR än vad han påstår, något som också många kommentarer till filmen pekar ut. Bara det faktum att polismannen säger själv att han nu ändrar fireselectorn till auto, innebär att han har ett militärt automatvapen (åtminstonde det som kallas lowern) i handen och inte ett sportskyttevapen. den civila AR-15 har ingen selector för att välja mellan semi eller helauto. Videon är ett uppenbart och enkelt avslöjande fuskverk https://www.youtube.com/watch?v=sQMruhGF4Fs

Försvarets utlåtande om konstruktionen AR-15
Samt Sören Franson, som är en av de med mest kännedom om AR-15 i sverige sågar uttalandet. om att det är enkelt att bygga om en AR-15 till helauto. Visst går det. Men det kräver stor kännedom och en fullständigt utrustad mekanisk verkstad. De som har kännedom och verkstad kan bygga helautomatiska vapen från scratch, och behöver inte gå vägen via att söka licens på AR-15 för sportskyttebruk.
Det är rent nonsens. men saker som Pierre Delsaux och andra i EU kommissionen gärna påtalar gång på gång, att det är jätteenkelt och att delarna finns att köpa på internet.

SKL har också tidigare publicerat en video om hur en sådan del gör om AR-15 till en full auto. Problemet där är att det endast gäller för en specifik AR-15 som tillverkades i ett fåtal exemplar på slutet av 70 talet till 80talet.och som inte längre är tillgänglig. Även svenska sportskyttar har visat på felaktigheterna i detta. https://www.youtube.com/watch?v=8TRuKg29Rr0

Polisen har vid flertalet tillfällen pekat på videos som den ovan, eller den av SKL producerade videon och resonerat som så att detta gör en AR-15 till i princip en M16 och det är ju det kriminella vill ha. Det är fel av ytterligare en anledning.
Anta att du kan bygga om ett AR-15 gevär till helauto. har det då samma funktion som de militära vapnen? Nej. av den enkla anledningen att militära M16/M4 etc har en valbarhet! Man väljer via en fireselector om man vill skjuta patronvis eld (semiautomatisk eldgivning) eller helautomat. (Vissa har även en 3skotts burst). Den valbarheten att i olika situationer välja om du ska använda upp ett helt magasin eller avfyra riktade skott går helt bort då du konverterar ett semiautomatiskt vapen till helautomat. Vapnet får alltså inte samma funktion som den militära varianten. Eftersom vi inte hittills i Europa inte har sett legala ombyggda vapen till fullauto (Enligt EU kommissionen har ingen sådan data hämtats in i alla fall) kan vi ju spekulera i att kriminella gärna vill ha en AR-15 som fungerar som en k-pist (allt eller inget läge), i stället för den militära varianten med både patronvis eld för riktade skott och automateld. Det kanske framgår av förhör med kriminella på polisstationen att de berättar att de gärna vill ha dessa vapen, och suckar djupt över att tillgången är så liten, vad vet jag. Men rimligt verkar det inte.

Semiautomatisk AR-15 Med två lägen. safe och fire (kallas normalt för säkring)
Militär M16 med säkring med tre lägen semiauto och full auto.


Men det är ju ändå petitesser. Det intressanta är detta. Den sista meningen i paragrafen.
Nonetheless,  no  specific  evidence  that converted semi-automatic weapons are used in crimes was collected during this study to further support this concern.

Det är skillnad mellan att inhämta (collected) och att kunna inhämta. med tanke på hur låga talen är för brott med lagliga vapen, skulle det inte ta lång tid att se hur många av de lagliga vapnen som konverterats till helauto och som sedan använts i brottslighet är. Att EU Kommissionen utvärderingen inte hämtat in sådan data, fast det borde vara mycket enkelt tyder snarare på att sådan data inte ens finns.
Jag kanske återkommer till rapporten senare. Som sagt, jag letade efter en helt annan sak i den, och detta fann jag direkt av misstag så att säga.

jag är inte förhoppningsfull på resten av rapporten efter detta. Att länka in youtube filmer från USA, som dessutom enligt kommentarerna till filmen tydligt pekar ut alla fel är skrattretande. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar